Välkomna!

Förskolan Stiftelsen Edsbackas föräldraenkät

Vi har valt att inte delta i Sollentuna kommuns gemensamma enkät för vårdnadshavare utan vi använder oss sedan vårterminen 2019 av vår egen enkät. Syftet är att kunna få mer relevanta svar anpassade till vår verksamhet. Enkäten med svar finns att ladda hem och läsa nedan.

tyck till om förskolan 2019

tyck till om förskolan 2021

Tyck till om förskolan 2022 avdelningsvis:

Tyck till om förskolan 2022 Blåbär

Tyck till om förskolan 2022 Hallon

Tyck till om förskolan 2022 Kotten