Välkomna!

En stabil förskola som ständigt utvecklas

Förskolan Edsbacka har funnits i över 30 år. Vi har en väldigt låg personalomsättning vilket genererar en stabil och trygg personalgrupp. Genom åren har vi utarbetat en omisskännlig ”Edsbacka-anda” som nya medarbetare och familjer snabbt tar till sig.

Den kännetecknas av en familjär, personlig men professionell känsla hos alla som kommer till oss. Denna stadiga grund kompletteras av en drivkraft att alltid vilja utvecklas och lära mer. Vi tar ständigt till oss ny forskning och litteratur, ifrågasätter vårt arbetssätt och strävar mot att bli bättre och utvecklas.

Grunden till vår verksamhet präglas av en positiv barnsyn och tydliggörande pedagogik, att alla blir sedda för den de är, att alla får ta plats och får lära och utvecklas efter sina egna behov och förutsättningar.

Innehållet i verksamheten måste därför vara allsidigt, fantasifullt och utmanande. Viktigast är dock att den alltid är trygg, säker och rolig! Tillsammans med barnen är vi medforskare till äventyr och lärdomar varje dag.

Dokumentation

Vi använder oss av förskoleappen TYRA. Appen är kompatibel med både iOS och Android.

För oss pedagoger blir TYRA ett verktyg som förenklar pedagogisk dokumentation och gör att vi systematiskt kan följa barnens utveckling och lärande både på grupp- och individnivå. Vårdnadshavare ges möjlighet till större insyn i verksamheten, till exempel vad vi arbetar med för tillfället och hur vi arbetar med de olika målen i Läroplan för förskolan.

Hemma får barnen möjlighet att visa bilder och filmer från olika händelser och aktiviteter som sker på förskolan och kan på så sätt dela med sig av sin vardag. Att prata om och visa bilder på hur barnet utvecklas blir ett konkret sätt att synliggöra barnets eget lärande och på så sätt bli delaktig i sin egen lärprocess ”Titta vad stor jag blivit”, ”Nu kan jag klättra själv i trappan!”, ”Nu kan jag skrapa min tallrik själv”. Dokumentationerna i TYRA ligger till grund för utvecklingssamtalet som sker tillsammans med vårdnadshavaren en gång per läsår.

Barnen har även en egen portfolio där vi samlar material som visar på utveckling och lärande hos barnet. Alla barns portfolio står inne på avdelningen i höjd så barnen kan nå dem och titta i dem närhelst de önskar. Portfolion kan då hjälpa barnet att få syn på sitt eget lärande och hjälpa det förstå hur man lär sig. Lika viktigt är att ha stor tilltro till den egna förmågan. Detta hjälper portfolion också till med på ett enkelt sätt.