Välkomna!

Hallon

Blåbär

Kotten

Här arbetar förskollärare & barnskötare tillsammans med ca 22 barn.

På Hallon vistas de äldsta barnen i två olika grupper.

Tigrarna
Hallons 3-4 åringar.

Här fokuserar vi mycket på lekgrupper och socialt samspel. Undervisning och lärande utgår från barnens intressen och kan variera under terminen.

Skolgruppen
De barn som går sitt sista år på förskolan ingår i en inriktad skolgrupp som syftar till att förbereda dem inför skolstarten.

Här arbetar förskollärare & barnskötare tillsammans med ca 15 barn i åldern 2-3 år.

På Blåbär arbetar vi mycket i mindre grupper och stor vikt läggs vid barns självständighet och lekkompetens.

Undervisning utformas främst utifrån barns språkutveckling där många olika lekar och aktiviteter erbjuds.

Här arbetar förskollärare & barnskötare tillsammans med ca 8 barn.

Här är avdelningen för våra yngsta barn mellan 1-2 år.

Här arbetar vi främst med trygghet.

Vi vill att barnen, i sin egen takt, får möjlighet att lära känna sin nya tillvaro i förskolan. Därför fokuserar vi på att tillsammans skapa den viktiga grundtryggheten som ska följa barnen under resten av förskoletiden.

Undervisning utgår från barnens nyfikenhet, intresse samt behov. Däremot lägger vi stor vikt vid språkutveckling och självständighet.